Logo

سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  


مؤسسه آموزش عالی فردوس
آموزش بورس فارکس
در حال ثبت نام


آموزش بورس فارکس

وبینار تخصصی آشنایی با بازار بورس
در حال ثبت نام


وبینار تخصصی آشنایی با بازار بورس

کارگاه تخصصی برندسازی شخصی
در حال ثبت نام


کارگاه تخصصی برندسازی شخصی

آموزش‌های الکترونیکی
دائمی


آموزش‌های الکترونیکی

نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور
در حال ثبت نام


نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در حال ثبت نام


دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تاریخ برگزاری 28 و 29 آذر ماه

کارگاه‌های هفته پژوهش
در حال ثبت نام


کارگاه‌های هفته پژوهش

کارگاههای هفته پژوهشی
در حال ثبت نام


کارگاههای هفته پژوهشی

استارتاپ‌ها و فرصت‌های جدید کسب و کار
در حال ثبت نام


استارتاپ‌ها و فرصت‌های جدید کسب و کار

دوره آموزشی مقدماتی رباتیک
به پایان رسیده


دوره آموزشی مقدماتی رباتیک

دوره‌های آموزش زبان
به پایان رسیده


دوره‌های آموزش زبان

ورکشاپ اسکیس و معرفی نرم افزار‌های معماری
به پایان رسیده


ورکشاپ اسکیس و معرفی نرم افزار‌های معماری