Logo

جشنواره ملی سوغات رضوی  

شرایط شرکت در جشنواره

 • 1- شرکت در این جشنواره برای همه علاقه مندان آزاد می‌باشد.
   
 • 2- افراد حقیقی که بصورت گروهی در جشنواره شرکت خواهند نمود، یک نفر به عنوان مسئول گروه جهت ارتباط با دبیرخانه تعیین و نام سایر اعضای گروه را در فرم ثبت نام درج گردد.
   
 • 3- تعداد ارائه آثار توسط هر هنرمند آزاد می‌باشد. (پرداخت 250.000 ریال بابت 1 تا 3 اثر)
 • 4- بخش بسته بندی محصولات جشنواره به صورت 2 مرحله ای ( انتخاب اولیه بر اساس مدارک ارسالی و انتخاب نهایی بر اساس مشاهده ماکت اثر ) صورت می‌پذیرد.
   
 • 5- آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
   
 • 6- ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله پذیرش شرایط جشنواره است.
   
 • 7- هیچ یک از آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره که در فرآیند داوری منتخب گردند، به صاحبان آثار عودت داده نمی‌شود.
 • 8- کمیته برگزاری در قبال تأخیر و یا خسارات وارده به مدارک قبل از تحویل آن به دبیرخانه مسئولیتی نخواهد داشت.
 • 9- تمامی امتیازات مادی و معنوی به صاحب اثر تعلق خواهد گرفت.
 • 10- تصمیم گیری درباره موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیر جشنواره خواهد بود و از طریق دبیرخانه اطلاع رسانی خواهد شد.
   


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد