Logo

جشنواره ملی سوغات رضوی  

بخش تصویر سازی

1- ثبت نام سایت http://www.ferdowsconferences.ir/soghatrazavi97/fa/home و تکمیل فرم ثبت نام

2- ارسال حداقل سه تصویر از زوایای مختلف (تصاویر را در فایل PDF یا WORD قرار داده و با حداکثر حجم 20MB ارسال گردد)

3- ارائه و رنگ به کار رفته ( در فایل PDF و یا WORD )

تذکر:

1- در عکس‌ها به هیچ عنوان نام، لوگو یا عکس شخصی قرار نگیرد. تنها ضروری می‌باشد که کد ملی شرکت کننده درج گردد.
2- مدارک فوق بایستی از طریق سایت جشنواره به دبیرخانه ارسال گردد.

3- کلیه مدارک خواسته شده در صورت ارسال پستی بایستی بر روی یک حلقه لوح فشرده نیز ذخیره و ارائه گردد.

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد